Octubre: mes de conscienciació del TDAH

El 26 d’octubre ha sigut la data escollida per donar visibilitat a aquest trastorn del neurodesenvolupament. Segons les dades recollides dins del document El TDAH: detecció i actuació en l’àmbit educatiu confeccionat pel Departament d’Ensenyament, el TDAH “afecta entre un 3 a 7% de nens/es i joves en edat escolar”. Amb l’objectiu de donar una resposta adequada des de el centre hem volgut assistir a la Formació impartida pe Jesús Jarque i impulsada per Educatio amb el nom de “Tinc un alumne amb TDAH” el darrer 20 d’octubre. Considerem que és important conèixer les últimes investigacions al voltant d’aquest trastorn per oferir una resposta adequada i actualitzada a les possibles demandes.

Gràcies a la formació continua, que LOAPSI considera com un dels seus baluards, hem d’afavorir la inclusió de tots els nens i nenes “sense distinció pel que fa a la seva capacitat, raça o qualsevol altra diferència” (Susan Stainback).

Si t'agrada, comparteix-ho

Últims articles