Logopèdia

  • Diagnòstic i tractament de nens i nenes amb dificultat a la comunicació oral o escrita.
  • Retard en l’evolució del llenguatge.
  • Error de dicció i /o articulació: de base auditiva, pràxica o miofuncional.
  • Trastorn específic del llenguatge oral o escrit en la seva vessant comprensiva o expressiva.
  • Disfluencia: parla ràpida, lenta o quequeig.