Congrés Psicomotricitat

Psicomotricidad: Más vale prevenir

“Es la disciplina que estudia faculta al ser de las habilidades en las diferentes funciones motrices considerando su efecto en él, desde los aspectos sociales, afectivos y biológicos” (Cano, 2012).

Segons aquesta definició exposada per Cano (2012), la psicomotricitat és molt més que un desenvolupament òptim de l’infant a nivell físic, sinó que va més enllà, atorgant-li un seguit de beneficis en tots els aspectes que enumera l’autora. Tenint present aquesta premissa, des de LOAPSI sempre hem considerat la psicomotricitat com una disciplina sobre la que cal incidir i estar en contant actualització amb la intenció de fer més global la nostra intervenció i vetllar pels infants i les famílies que confien en nosaltres. Per aquest motiu assistirà part de l’equip al “VI Congreso Estatal de Psicomotricidad” a Madrid els dies 16-17 de novembre. A la tornada, compartirem amb tots i totes vosaltres les nostres sensacions i coneixements.

Si t'agrada, comparteix-ho

Últims articles