Borsa de treball de personal d’administració i serveis

Termini per ampliar àmbits geogràfics i horaris: del 9 al 24 de julio

La borsa de treball de personal d’administració i serveis té com objecte disposar de persones candidates per a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants i substitucions necessaris per a la prestació dels serveis del Departament d’Educació mentre no es produeixi la seva cobertura pels procediments de provisió i selecció definitius establerts.

Avís:

Associació Loapsi - MundoPsicologos.com

Resolució, de 8 de juliol de 2020, de la directora de Serveis, per la qual s’obre termini perquè les persones participants de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Educació, per cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral i les persones amb contracte vigent, puguin ampliar els àmbits geogràfics i els horaris.

Més informació