GRUPS PSICOEDUCATIUS I TALLERS

1.- Psicomotricitat Vivenciada. La Psicomotricitat és una tècnica d’intervenció basada en una concepció global de la persona, que integra els aspectes motors, tònic – emocionals, socials, cognitius i de representació. Per aquesta raó la Psicomotricitat Vivenciada s’utilitzarà com una forma normalitzada d’intervenció terapèutica, per a abordar tots aquests problemes.
(Aquest taller es porta a terme els dimarts conjuntament amb el taller de logopèdia).
 2.- Logopèdia. Té com objectiu rehabilitar el llenguatge, la veu, la parla i la comunicació, quan existeixen pertorbacions o alteracions, o quan es presenten dificultats en el desenvolupament de la interacció comunicativa. A diferència d’altres enfocaments, combinen l’atenció individual que necessita cada nen, amb les dinàmiques de grup. Es treballen tots els components lingüístics (morfologia, sintaxi, semàntica, ús del llenguatge…), així com el parla, la veu i la comunicació, i quan és necessari es fan teràpies específiques (respiratòria, miofuncional…) Entre altres dinàmiques, s’utilitzen jocs de normes, on la necessitat de respectar unes regles ajuda al nen a establir o millorar la relació amb ell mateix i amb els altres integrants del grup.
3.- Psicomotricitat i Llenguatge. Aquest espai està dirigit als més petits. Es treballen diversos aspectes, atenent necessitats de globalització del nen, en relació al seu desenvolupament psicomotor, emocional, social, de comunicació i de llenguatge. Partint de la Psicomotricidad Vivenciada, s’intenta harmonitzar els processos del nen petit per a ajustar les seves necessitats a nivell afectiu, emocional i comunicatiu, treballant alhora la Psicomotricitat i el llenguatge.
 4.- Aula alternativa i moviment. Aquesta aula, organitzada per racons i projectes, pretén ajudar als nens i adolescents amb dificultats escolars a trobar la motivació per aprendre, per observar, per experimentar; a recuperar l’interès per entendre com funcional el món, a ser conscients de les seves capacitats i dificultats, i adquirir o reforçar els aprenentatges que necessiten per a una bona integració en el món i la societat actual. Es parteix dels temes o activitats que els agraden, per a treballar a fons tot allò que necessiten. En aquest espai s’integren diferents aspectes i activitats, com el gest gràfic, la motricitat final, els aprenentatges instrumentals (llegir, escriure, contar) o l’escriptura creativa.
 5.- Enriquiment Cognitiu. En aquest espai s’utilitzen tècniques d’estimulació de la intel·ligència, procedents d’uns programes que sorgeixen d’uns principis bàsics que determinen un nou concepte de la intel·ligència i de les aptituds i habilitats que la conformen (atenció, percepció, memòria, estructuració de l’espai, pensament i raonament) Aquests principis són: – L’estructuració del coneixement és modificable. – La intel·ligència és dinàmica i es construeix. – La mediació és fonamental per a aprendre.
Les activitats del programa són diverses i es necessita treballar diferents modalitats d’expressió (numèrica, verbal, simbòlica i pictòrica) per a resoldre-les. La metodologia utilitzada és l’aprenentatge intervingut, que consisteix d’una banda, en la intervenció del professor per a acostar els continguts a l’alumne, i per un altre, en l’observació sistemàtica de les seves estratègies i processos. Totes les activitats promouran processos que impliquin operacions mentals d’ordre inferior i superior, de diferent i progressiva complexitat i abstracció. Es porten a terme reunions periòdiques amb els pares per a coordinar el que es fa en el centre i les activitats que poden realitzar a casa i que així es complementin entre si, a més de reunir-se per a explicar el progrés dels nens.
 • Tècniques d’aprenentatge:  L’objectiu d’aquest curs és dominar les tècniques d’estudi i saber gestionar bé el temps que li dediquem. És fonamental per a alumnes de primària, ESO i Batxillerat.
 • Habilitats Socials: L’objectiu d’aquest curs és aconseguir que l’alumne arribi a relacionar-se de forma positiva, tot i que l’entorn no li sigui favorable. Es treballarà amb habilitats bàsiques com l’empatia, l’autocontrol i la recerca d’alternatives.
 6.- Atenció psicològica individual. En arribar a la maduresa, les persones, en principi, adquireixen la seva total equilibri: estan ja situades afectiva i laboralment, les grans crisis d’identitat han quedat com un record de joventut i el futur es presenta estable. Aquest equilibri, però, és sovint només un miratge, com qualsevol altra època de la vida, l’edat adulta està també plena de conflictes i problemes, de vegades més intensos i angoixants que mai, dels que no som capaços de trobar sols la sortida i es requereix, llavors l’ajut d’un professional.
Terapia Cognitiva Conductual 
La teràpia cognitiva-conductual és conceptualitzada de manera similar al d’un equip de recerca, on el pacient aporta les dades, les seves habilitats i coneixements i el psicòleg la seva experiència i coneixements especialitzats.
La teràpia cognitiu-conductual es centra en els símptomes presents i en la resolució dels problemes actuals del pacient.
Es treballen les creences, conductes, emocions i interaccions socials responsables de mantenir els problemes mitjançant una col·laboració en equip psicòleg-pacient.
Les teràpies cognitiu conductuals, ofereixen un tractament integral dels problemes, amb molt bona expectativa d’èxit i un tractament per a la prevenció de recaigudes.
 • Gestió de l’estrès:

El dia a dia, la pressió de les responsabilitats, la manca de temps per fer-les … Tot això pot portar a una situació de tensió. Nosaltres proporcionem eines per poder afrontar-lo.

Treballant junts

Aprèn i comparteix noves idees i estratègies per donar suport a l’educació dels vostres fills

 • Taller de reflexió per a pares: «DONAR LÍMITS: UN GEST D’AMOR»
 • Motivant al teu fill per a l’èxit escolar
 • Ajuda al teu fill a preparar-se per l’escriptura
 • Dirigit a pares amb fills entre 3 i 5 anys
 • La vida digital: Els nostres fills i la cultura de la interconnexió
 • Dirigit a pares amb fills entre 9 i 14 anys
 • Bulling
 • Dislèxia
 • Com ajudar els nostres fills i alumnes a estudiar
 • Relació entre germans
 • Tècniques creatives per millorar el rendiment
 • Problemes i solucions en la separació dels pares
 • Els nens i les noves tecnologies
 • Premis i càstigs
 • I moltes més

Preu per taller: 15 €

 • Professorat especialitzat en cada una de les àrees de treball.
 • Metodologia teòrico-pràctica.
 • Certificació al finalitzar el taller.  LOAPSI  emetrà un certificat acreditatiu d’assistència.
 • Grups reduïts de màxim 15 persones. Tindran prioritat els socis – familiars de l’Associació LOAPSI i els professionals, que tinguin relació amb els nostres usuaris.
 • Gratuït pels socis de LOAPSI.
 • El Pagament es podrà fer efectiu a la mateixa Associació o mitjançant transferència bancària al compte:

Banc Sabadell Atlàntic  0081- 0332 -71 -0001233931 especificant nom de l’alumne i del taller.