Què fem?

 LOAPSI ofereix un servei integral per a la majoria de problemàtiques, dificultats o trastorns que es puguin treballar «referents» a través de la psicologia clínica, la logopèdia, la psicopedagogia, la pedagogia i la psicomotricitat educativa, reeducativa i terapèutica. En concret portem a terme l’avaluació, el diagnòstic i el tractament, tant de nens/es, adolescents com d’adults.

 L’intervenció, pot ser a nivell individual, de parella o grupal.

Oferim tallers psicoeducatius i preventius, així com assessorament familiar, escolar i professional.

Qui som?

Som un equip professional multidisciplinari, que oferim la major qualitat en la nostra feina, la qual consisteix, en l’acompanyament educatiu, reeducatiu i terapèutic dels nostres usuaris.

Oferim formació contínua als professionals de l’educació,  des de la Psicologia, Psicopedagogia, Logopèdia o Psicomotricitat educativa, reeducativa i terapèutica.
Els professors de la formació contínua, són excel·lents companys/as que en l’actualitat exerceixen la seva labor en centres educatius.

Centre de pràctiques de la Universitat de Barcelona, Universitat Autónoma de Barcelona, UOC, UNIBA, UNIR, BLANQUERNA I ISEP (Institut Superior d’Estudis Psicològics)

Els professionals estem especialitzats en diferents àrees:

  • Psicòlegs clínics
  • Logopedes
  • Psicomotricistes terapèutics, educatius i reeducatius
  • Pedagogs
  • Psicopedagogs
  • Treballadors socials
  • Mestres especialistes en necessitats educatives especials.
  • Mestres en actiu en diverses especialitats

Alguns dels nostres socis col·laboradors i voluntaris, també son professionals d’algunes de les especialitats abans mencionades.

L’Infant es fa adult quan entén que no només té dret a tenir raó, sinó que també té dret d’equivocar-se

Szasy

Educar no és donar una carrera per viure, sinó donar tremp a l’ànima per afrontar les dificultats de la vida

Pitàgoras.

Més enllà de qualsevol teoria, de qualsevol metodologia, bé sabem que un treball terapèutic, val pel que val el terapeuta, per la seva qualitat humana, per la seva capacitat d’empatia, de comprensió, de reflexió, d’acció. El seu rol principal és el de guia. (…) Un terapeuta no s’improvisa (…) Ell mateix necessita passar per un procés personal que li permeti qüestionar-se profundament… i evolucionar. Tot el que pot fer un aprenent de terapeuta més humà i de visió més àmplia serà benvingut en la seva formació. (…) Necessita tenir força i dolçor, necessita donar protecció i seguretat

Segons Guasch Sauward, G. (1985) les teories del qual van ser exposades en l’1er. Congrés Internacional de Teràpies psicocorporales (Mèxic, desembre 1987).

Juguem per educar i eduquem jugant

El nen que juga es diverteix i s’educa, encara que això no sigui el que busqui, doncs ell juga per jugar. Aquests dos components només es poden separar per al seu estudi i planificació.

GRUPS PSICOEDUCATIUS I TALLERS

1.- Psicomotricitat Vivenciada. La Psicomotricitat és una tècnica d’intervenció basada en una concepció global de la persona, que integra els aspectes motors, tònic – emocionals, socials, cognitius i de representació. Per aquesta raó la Psicomotricitat Vivenciada s’utilitzarà com una forma normalitzada d’intervenció terapèutica, per a abordar tots aquests problemes.
(Aquest taller es porta a terme els dimarts conjuntament amb el taller de logopèdia).
 2.- Logopèdia. Té com objectiu rehabilitar el llenguatge, la veu, la parla i la comunicació, quan existeixen pertorbacions o alteracions, o quan es presenten dificultats en el desenvolupament de la interacció comunicativa. A diferència d’altres enfocaments, combinen l’atenció individual que necessita cada nen, amb les dinàmiques de grup. Es treballen tots els components lingüístics (morfologia, sintaxi, semàntica, ús del llenguatge…), així com el parla, la veu i la comunicació, i quan és necessari es fan teràpies específiques (respiratòria, miofuncional…) Entre altres dinàmiques, s’utilitzen jocs de normes, on la necessitat de respectar unes regles ajuda al nen a establir o millorar la relació amb ell mateix i amb els altres integrants del grup.
3.- Psicomotricitat i Llenguatge. Aquest espai està dirigit als més petits. Es treballen diversos aspectes, atenent necessitats de globalització del nen, en relació al seu desenvolupament psicomotor, emocional, social, de comunicació i de llenguatge. Partint de la Psicomotricidad Vivenciada, s’intenta harmonitzar els processos del nen petit per a ajustar les seves necessitats a nivell afectiu, emocional i comunicatiu, treballant alhora la Psicomotricitat i el llenguatge.
 4.- Aula alternativa i moviment. Aquesta aula, organitzada per racons i projectes, pretén ajudar als nens i adolescents amb dificultats escolars a trobar la motivació per aprendre, per observar, per experimentar; a recuperar l’interès per entendre com funcional el món, a ser conscients de les seves capacitats i dificultats, i adquirir o reforçar els aprenentatges que necessiten per a una bona integració en el món i la societat actual. Es parteix dels temes o activitats que els agraden, per a treballar a fons tot allò que necessiten. En aquest espai s’integren diferents aspectes i activitats, com el gest gràfic, la motricitat final, els aprenentatges instrumentals (llegir, escriure, contar) o l’escriptura creativa.
 5.- Enriquiment Cognitiu. En aquest espai s’utilitzen tècniques d’estimulació de la intel·ligència, procedents d’uns programes que sorgeixen d’uns principis bàsics que determinen un nou concepte de la intel·ligència i de les aptituds i habilitats que la conformen (atenció, percepció, memòria, estructuració de l’espai, pensament i raonament) Aquests principis són: – L’estructuració del coneixement és modificable. – La intel·ligència és dinàmica i es construeix. – La mediació és fonamental per a aprendre.
Les activitats del programa són diverses i es necessita treballar diferents modalitats d’expressió (numèrica, verbal, simbòlica i pictòrica) per a resoldre-les. La metodologia utilitzada és l’aprenentatge intervingut, que consisteix d’una banda, en la intervenció del professor per a acostar els continguts a l’alumne, i per un altre, en l’observació sistemàtica de les seves estratègies i processos. Totes les activitats promouran processos que impliquin operacions mentals d’ordre inferior i superior, de diferent i progressiva complexitat i abstracció. Es porten a terme reunions periòdiques amb els pares per a coordinar el que es fa en el centre i les activitats que poden realitzar a casa i que així es complementin entre si, a més de reunir-se per a explicar el progrés dels nens.
 • Tècniques d’aprenentatge:  L’objectiu d’aquest curs és dominar les tècniques d’estudi i saber gestionar bé el temps que li dediquem. És fonamental per a alumnes de primària, ESO i Batxillerat.
 • Habilitats Socials: L’objectiu d’aquest curs és aconseguir que l’alumne arribi a relacionar-se de forma positiva, tot i que l’entorn no li sigui favorable. Es treballarà amb habilitats bàsiques com l’empatia, l’autocontrol i la recerca d’alternatives.
 6.- Atenció psicològica individual. En arribar a la maduresa, les persones, en principi, adquireixen la seva total equilibri: estan ja situades afectiva i laboralment, les grans crisis d’identitat han quedat com un record de joventut i el futur es presenta estable. Aquest equilibri, però, és sovint només un miratge, com qualsevol altra època de la vida, l’edat adulta està també plena de conflictes i problemes, de vegades més intensos i angoixants que mai, dels que no som capaços de trobar sols la sortida i es requereix, llavors l’ajut d’un professional.
Terapia Cognitiva Conductual 
La teràpia cognitiva-conductual és conceptualitzada de manera similar al d’un equip de recerca, on el pacient aporta les dades, les seves habilitats i coneixements i el psicòleg la seva experiència i coneixements especialitzats.
La teràpia cognitiu-conductual es centra en els símptomes presents i en la resolució dels problemes actuals del pacient.
Es treballen les creences, conductes, emocions i interaccions socials responsables de mantenir els problemes mitjançant una col·laboració en equip psicòleg-pacient.
Les teràpies cognitiu conductuals, ofereixen un tractament integral dels problemes, amb molt bona expectativa d’èxit i un tractament per a la prevenció de recaigudes.
 • Gestió de l’estrès:

El dia a dia, la pressió de les responsabilitats, la manca de temps per fer-les … Tot això pot portar a una situació de tensió. Nosaltres proporcionem eines per poder afrontar-lo.

Carmenza Sabogal Ardila

 • Logopeda, Psicomotricista, Mestre Especialista en Necessitats Educatives Especials
 • Licenciatura en Educación preescolar. Universitat la Gran Colombia. Bogotà- Colombia.
 • Título homologado por el Ministerio de Educación y ciencia
 • Diplomado en Profesorado de  Educación General Básica, especialidad /Sección Educación Preescolar.  Nº 031654 /26259 Madrid 17 de  noviembre de 1994.
 • Postgrado en Logopedia ICSE  (Experta en psicopatología y lenguaje).  Barcelona
 • Máster en logopedia – Hospital de Sant Pau. Barcelona
 • Máster en mediación corporal especialista en psicomotricidad. Universidad de Barcelona
 • Postgrado en Educación Especial – Universidad de Barcelona

Psicologia Clínica

 • Diagnòstic i tractament psicològic a nens i nenes que presenten dificultats de tipus emocional o psicopatologies.
 • Dificultats de comportament (irritabilitat, impulsivitat).
 • Dificultats en la socialització (timidesa, bloqueig, dificultats de relació).
 • Dificultats emocionals (gelosia, pors, manca d’autonomia, dependència, immaduresa).

ATENCIÓ PRIMERENCA

http://images04.olx-st.com/ui/11/07/29/1305252980_195589829_4-RENTA-Y-VENTA-DE-EQUIPO-DE-ESTIMULACION-TEMPRANA-PARA-FIESTAS-IDEAL-PARA-BEBES-Compra-Venta.jpg
És el tractament realitzat durant els primers anys de vida del nen, amb la finalitat de potenciar al màxim les possibilitats físiques, psiquíques i intel · lectuals, de manera regulada i contínua, i que es porta a terme en totes les àrees sensorials, sense forçar en cap sentit el curs lògic de la maduració del sistema nerviós central.
A qui va dirigida?
 
En general, a tots aquells subjectes entre zero i sis anys que presenten o puguin presentar alteracions en el seu desenvolupament evolutiu.
Si partim de la definició d’atenció primerenca, es dirigiria a dos clars
grups de població infantil:Nens / es d’alt risc ambiental, els programes estaran destinats a prevenir possibles retards en el desenvolupament dels que estan sotmesos a influències desfavorables dels sectors deprimits socioculturalment.

García Etchegoyen (1976), basant-se en criteris orgànics fonamentalment, recull el grup de nens i nenes d’alt risc en què inclou:
-Nens amb anomalies genètiques o cromosòmiques.
-Nens amb alteracions durant el període de gestació.
-Nens amb signes de patiment perinatals.
-Nens nascuts preterme i postérmino.
-Nens de baix pes en el naixement.
-Nadons morfològicament dismaduros.
-Nens nascuts de famílies amb nivells socioculturals molt baixos.
-Nens sense clara etiopatogènia, però amb un evident retard psicomotor.

Infants amb alteracions biològiques probables o establertes, entre els quals hi hauria:
-Nens i nenes amb alteracions físiques (paràlisi cerebral, espina bífida,
miopaties)
-Nens i nenes amb alteracions sensorials (amblíops, cecs, hipoacúsics, sords)
-Nens i nenes amb alteracions psíquiques (deficiència mental, autisme, psicosi)
-Nens i nenes amb retard general en el desenvolupament i en el llenguatge.

Quan s’aplica l’atenció primerenca?

Tan aviat com sigui detectat qualsevol tipus de retard en el desenvolupament infantil es fa aconsellable l’aplicació d’un programa d’estimulació, si és possible des dels primers dies de vida.
Existeix el que anomenaríem una regla d’or per a la intervenció, en nens i nenes amb necessitats educatives especials: «arribar a temps» (és tant més eficaç com més precoç es produeixi l’aplicació del programa d’estimulació).
 • Nens de 0 a 6 anys d’alt risc de patir qualsevol problema del desenvolupament degut als seus antecedents perinatals (prematuritat, parts distòcics, carències ambientals).
 • Nens de 0 a 6 anys amb una patologia associada (cromosomopatia, malalties metabòliques) que provoca trastorns maduratius i retard en el desenvolupament, d’instal.lació precoç o d’instal.lació tardana.
 • Nens de 0 a 6 anys sense patologia, que pateixen trastorns específics del desenvolupament (retards simples d’una àrea específica, trastorns generalitzats del desenvolupament).

Logopèdia

 • Diagnòstic i tractament de nens i nenes amb dificultat a la comunicació oral o escrita.
 • Retard en l’evolució del llenguatge.
 • Error de dicció i /o articulació: de base auditiva, pràxica o miofuncional.
 • Trastorn específic del llenguatge oral o escrit en la seva vessant comprensiva o expressiva.
 • Disfluencia: parla ràpida, lenta o quequeig.

Psicologia Cognitiva

 • La Unitat de Dificultats d’Aprenentatge intervé principalment en els àmbits cognitiu i psicoeducatiu.
 • En aquesta Unitat es treballen Trastorns Específics de l’Aprenentatge i Trastorns del Comportament que puguin interferir en el rendiment escolar.
 • En funció de les dificultats detectades es planteja un tractament cognitiu específic i personalitzat.
 • En els diversos tractaments, sempre es contempla un treball sistèmic i multidisciplinar, coordinat amb la família, l’escola i altres possibles especialistes.

Protecció de Dades

En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d’aquest web seran tractades de forma confidencial i es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas.