Qué fem?

LOAPSI ofereix un servei integral per a la majoria de problemàtiques, dificultats o trastorns que es puguin treballar «referents» a través de la psicologia clínica, la logopèdia, la psicopedagogia, la pedagogia i la psicomotricitat educativa, reeducativa i terapèutica. En concret portem a terme l’avaluació, el diagnòstic i el tractament, tant de nens/es, adolescents com d’adults.
L’intervenció, pot ser a nivell individual, de parella o grupal. A més, ferim tallers psicoeducatius i preventius, així com assessorament familiar, escolar i professional.

SERVEIS

Atenció Primerenca

És el tractament realitzat durant els primers anys de vida del nen, amb la finalitat de potenciar al màxim les possibilitats físiques, psíquiques i intel·lectuals.

Psicomotricitat Vivenciada

La Psicomotricitat Vivenciada és una tècnica d’intervenció global de la persona, que integra els aspectes motors, tònic – emocionals, socials, cognitius i de representació.

Reeducació Psicomotriu

S’aplica a nens amb trastorns psicomotors que presenten tant retard en el seu desenvolupament com dificultat en l’adquisició de les habilitats psicomotrius.

Logopèdia i Llenguatge

Té com objectiu rehabilitar el llenguatge, la veu, la parla i la comunicació, quan existeixen pertorbacions o alteracions, o quan es presenten dificultats en el desenvolupament de la interacció comunicativa. A diferència d’altres enfocaments, combinen l’atenció individual que necessita cada nen, amb les dinàmiques de grup.

Es treballen tots els components lingüístics (morfologia, sintaxi, semàntica, ús del llenguatge…), així com la parla, la veu i la comunicació, i quan és necessari es fan teràpies específiques (respiratòria, miofuncional, etc…). Entre altres dinàmiques, s’utilitzen jocs de normes, on la necessitat de respectar unes regles, ajuda al nen a establir o millorar la relació amb ell mateix i amb els altres integrants del grup.

Aprenentatges

La Teràpia d’Aprenentatges, té per objectiu donar suport al nen/a, i adolescent, a descobrir els seus propis recursos, així com donar-li eines per a una millor organització i execució d’aquestes. Partim d’una avaluació, en la qual es determinen les àrees potencials del nen/a i adolescent, i els aspectes on presenta alguna dificultat. Els objectius de la teràpia són clars i concrets.

Enriquiment Cognitiu

En aquest espai s’utilitzen tècniques d’estimulació de la intel·ligència, procedents d’uns programes que sorgeixen d’uns principis bàsics que determinen un nou concepte de la intel·ligència i de les aptituds i habilitats que la conformen (atenció, percepció, memòria, estructuració de l’espai, pensament i raonament.

Les activitats del programa són diverses i es necessita treballar diferents modalitats d’expressió (numèrica, verbal, simbòlica i pictòrica) per a resoldre-les. Es porten a terme reunions periòdiques amb els pares per a coordinar el que es fa en el centre i les activitats que poden realitzar a casa i que així es complementin entre si, a més de reunir-se per a explicar el progrés dels nens.

Atenciò Psicològica Individual

La teràpia amb NENS, JOVES I adults consisteix a proporcionar un entorn i un temps concret per escoltar i entendre el patiment de la persona i per ajudar a través del diàleg i l’ensenyament de noves formes d’enfrontar amb èxit a la seva situació.

A continuació, detallem els problemes més freqüents que es tracten en la teràpia:

Ansietat

Trastorns de L’estat D’ànim

Problemes de Personalitat

Teràpia Sistémica

La Unitat de Dificultats d’Aprenentatge intervé principalment en els àmbits cognitiu i psicoeducatiu. En aquesta Unitat es treballen Trastorns Específics de l’Aprenentatge i Trastorns del Comportament que puguin interferir en el rendiment escolar. En funció de les dificultats detectades es planteja un tractament cognitiu específic i personalitzat. En els diversos tractaments, sempre es contempla un treball sistèmic i multidisciplinar, coordinat amb la família, l’escola i altres possibles especialistes.

Grup De Pares

Està basat en millorar els vincles que existeixen entre pares i fills, i així puguin els fills tenir un bon referent del que és amor i respecte, i els pares poder ser un suport i una ajuda en el procés de maduració dels seus fills.

Fins ara només es contemplava la Teràpia familiar, o la de parella i per tant els vincles amb pares i fills formaven part d’aquest procés. Però, què passa quan hi ha una separació?. En molts d’aquests casos les relacions amb els seus fills es recent i passen per passos intermedis, que els pares no volen solucionar en una teràpia de parella o familiar, a causa de que no es consideren part d’aquesta família o per altres motius. Aquesta Teràpia està dirigida als pares divorciats, separats o pares solters, pares adoptius.