Psicomotricitat educativa, reeducativa i terapèutica

Psicomotricitat Vivenciada

La Psicomotricitat és una tècnica d’intervenció basada en una concepció global de la persona, que integra els aspectes motors, tònic – emocionals, socials, cognitius i de representació. Per aquesta raó la Psicomotricitat Vivenciada s’utilitzarà com una forma normalitzada d’intervenció terapèutica, per a abordar tots aquests problemes.

Psicomotricitat i Llenguatge

Aquest espai està dirigit als més petits. Es treballen diversos aspectes, atenent necessitats de globalització del nen, en relació al seu desenvolupament psicomotor, emocional, social, de comunicació i de llenguatge. Partint de la Psicomotricidad Vivenciada, s’intenta harmonitzar els processos del nen petit per a ajustar les seves necessitats a nivell afectiu, emocional i comunicatiu, treballant alhora la Psicomotricitat i el llenguatge.

Psicomotricitat Educativa

Els seus objectius principals són obrir el nen a la comunicació, a la creació i accedir a la formació del pensament operatori. El nen a través de les seves accions corporals adquireix els aprenentatges necessaris per desenvolupar-se en l’ escola i en la vida diària. Està especialment indicat per la seva relació amb el desenvolupament evolutiu en les etapes d’Educació Infantil i primer cicle d’Educació Primària ( de 3 a 8 anys ).

Psicomotricitat reeducativa

S’aplica a nens amb trastorns psicomotors que presenten tant retard en el seu desenvolupament com dificultat en l’adquisició de les habilitats psicomotrius. Pretén que el nen arribi a la comunicació, a l’adquisició del nivell simbòlic i als aprenentatges instrumentals.

Psicomotricitat Terapèutica

Se centra en l’àmbit terapèutic ( dificultats motrius, emocionals, conductuals, intel·lectuals i socials ), i que comprèn totes les etapes vitals de la persona, des del nen a l’adult. Brinda un espai on instaurar i restaurar els processos comunicatius. És aplicada a nens amb trastorns psicomotors associats a trastorns de personalitat o trastorns en la conducta.