Psicologia Cognitiva

  • La Unitat de Dificultats d’Aprenentatge intervé principalment en els àmbits cognitiu i psicoeducatiu.
  • En aquesta Unitat es treballen Trastorns Específics de l’Aprenentatge i Trastorns del Comportament que puguin interferir en el rendiment escolar.
  • En funció de les dificultats detectades es planteja un tractament cognitiu específic i personalitzat.
  • En els diversos tractaments, sempre es contempla un treball sistèmic i multidisciplinar, coordinat amb la família, l’escola i altres possibles especialistes.