Psicologia Clínica

  • Diagnòstic i tractament psicològic a nens i nenes que presenten dificultats de tipus emocional o psicopatologies.
  • Dificultats de comportament (irritabilitat, impulsivitat).
  • Dificultats en la socialització (timidesa, bloqueig, dificultats de relació).
  • Dificultats emocionals (gelosia, pors, manca d’autonomia, dependència, immaduresa).