Atenció psicològica individual

En arribar a la maduresa, les persones, en principi, adquireixen el  seu total equilibri: estan ja situats afectiva i laboralment, les grans crisis d’identitat han quedat com un record de joventut i el futur es presenta estable.  Aquest equilibri, però, és sovint només un mirall, com qualsevol altra època de la vida, l’edat adulta està també plena de conflictes i problemes, de vegades més intensos i angoixants que mai, dels que no som capaços de trobar sols la sortida i es requereix, llavors l’ajut d’un professional.

Psicologia Clínica

  • Diagnòstic i tractament psicològic a nens i nenes que presenten dificultats de tipus emocional o psicopatologies.
  • Dificultats de comportament (irritabilitat, impulsivitat).
  • Dificultats en la socialització (timidesa, bloqueig, dificultats de relació).
  • Dificultats emocionals (gelosia, pors, manca d’autonomia, dependència, immaduresa).