Atenció primerenca

Treball global i interdisciplinari per a nens amb retard en el desenvolupament, prematurs, que hagin tingut patiment fetal, alteracions neurològiques o retard psicomotor en general.