Grup de nens/es i adolescents

Per a nois/es que vulguin sentir-se millor i trobar estratègies en la seva vida personal, emocional i social.

 • Dificultats de comunicació (mutisme, quequeig …)
 • Manca d’atenció amb i sense hiperactivitat
 • Dificultats a l’escola
 • Dificultats en lecto-escriptura
 • Problemes amb el somni
 • Ansietat (fòbies, pors, separació dels pares, etc.).
 • Trastorns psicosomàtics
 • Trastorns del desenvolupament
 • Problemes d’identitat i sexualitat en adolescents
 • Problemes amb els estudis: dificultats en l’elecció, desorientació …
 • Trastorns o retards en la parla: dislàlies, deglució atípica, …
 • Trastorns o retards del llenguatge: dislèxia, retard en lectura i escriptura, …