Atenció psicològica individual

En arribar a la maduresa, les persones, en principi, adquireixen el  seu total equilibri: estan ja situats afectiva i laboralment, les grans crisis d’identitat han quedat com un record de joventut i el futur es presenta estable.  Aquest equilibri, però, és sovint només un mirall, com qualsevol altra època de la vida, l’edat adulta està també plena de conflictes i problemes, de vegades més intensos i angoixants que mai, dels que no som capaços de trobar sols la sortida i es requereix, llavors l’ajut d’un professional.

Taller de logopèdia

Al taller de logopèdia es treballen diversos aspectes, atenent fonamentalment les necessitats de cada un dels nens: que poden ser en la morfologia, la sintaxi, semàntica, ús del llenguatge , teràpia respiratòria, teràpia miofuncional ( pràxies linguals i orofacials ), el parla, la veu i la comunicació.

 Podríem dir, que jugant es pot desenvolupar qualsevol activitat que s’estigui realitzant simplement per plaer, al marge dels beneficis que pot això comportar, així que principalment en el taller de logopèdia ens dediquem únicament i exclusivament a jugar, perquè el joc s’entén com una activitat lliure, desinteressada i espontània, a més tot joc sempre té dos components un entreteniment i un altre educatiu.

Així qualsevol activitat que no aporti plaer, no es pot dir jocs en sentit estricte i tenint en compte el que Piaget considera que el joc és l’única manera d’aprendre sobre els objectes i esdeveniments, és una manera de consolidar i ampliar conceptes i habilitats, a alhora que és un mitjà per a la integració del pensament amb l’acció.

El nen que juga es diverteix i s’educa , encara que això no sigui el que busqui, doncs el juga per jugar. Aquests dos components només es poden separar per al seu estudi i planificació. » Juguem per educar i eduquem jugant «

Crec que no cal que m’estengui molt sobre cadascun dels punts que s’han anat treballant, però sí que faré un petit resum del que hem estat treballant a través del joc.

En els processos cognitius treballem la memòria i l’atenció, discriminació visual i auditiva, discriminació figura – fons, seqüències i ritmes, etc, amb fitxes i diversos materials que han fet que alguns d’aquests punts ja es donen per assimilats.

Al taller de logopèdia principalment s’utilitzen els jocs de regles, que es caracteritzen per l’existència d’ unes normes a seguir i que tenen importància perquè implica la relació social amb els altres integrants del grup . Hi ha unes normes que tots els jugadors han de respectar. S’estableix una competència, que fa que ells també assumeixin la seva responsabilitat i més tinguin en compte la seva pròpia autoestima.

A més els jocs presenten una gran importància com a factor de socialització, i en els diferents tallers un dels objectius inicials i que s’ha tingut molt en compte es el de relacionar-se a través del joc, a través d’aquest el nen gaudeix més de l’activitat, es fa més partícip en les diferents decisions.

Processos cognitius en els quals es fa la intervenció:

 • La percepció visual
 • Percepció figura-fons
 • Posició en l’espai
 • Relacions espacials

Al que fa a la funció auditiva:

 •  Atenció auditiva
 • Figura – fons auditiva
 • Discriminació auditiva
 • Tancament auditiu
 • Localització
 • Síntesi Auditiva
 • Memòria Auditiva
 • Anàlisi auditiu
 • Associació auditiva

Un altre dels aspectes que he tingut en compte en la programació de les sessions és l’organització perceptiva , com a element important en el desenvolupament de la lectura:

Percepció global
Associació d’imatges
Identificació
discriminació

Anàlisi visual
Igualtats / diferències
figures incompletes
Errors de la imatge
absurds

Figura – fons
Contorns i superposicions

Posició en l’espai
Girs
Simetries
Anàlisi / síntesi

Relacions espacials
Dreta / esquerra
Dins / fora
Amunt / avall
Davant / darrere
A sobre / sota

Altres dels aspectes molt importants i treballats intensament a través de diversos jocs i material corresponent al tema de l’atenció i la memòria , l’atenció de la qual puc donar un èmfasi particular en l’atenció selectiva, l’atenció sostinguda, i en la memòria molts autors l’han classificat en memòria a llarg i memòria a curt termini o memòria immediata, o memòria de treball, indispensable per l’adquisició de nous aprenentatges. Aquests dos aspectes són fonamentals per a l’adquisició d’altres conceptes, com poden ser els de lectoescriptura .

I hauria de continuar fent una petita explicació de tot el que es treballat, però a grans trets diré que una de les prioritats és l’expressió oral i escrita de tots els nostres infants, així com la importància de tenir en compte la necessitat d’explicar els fets esdevinguts en el temps en què no son al taller, i de la qual cosa sempre estic al tant, per tenir aquest moment d’escolta que necessitem tots i principalment els nens als que en moltes ocasions no els escolten perquè són nens . L’expressió és una necessitat vital del nen i de l’adult, la qual cosa fa possible primer que tot que ens adaptem al món que ens envolta amb totes les seves diversitats, així com també contribueix a l’equilibri, la creativitat, imaginació, autonomia i la seguretat, el que fa que arribi a tenir una bona autoestima .

A l’aula normalment es troben dues situacions de comunicació oral:

La situació de comunicació espontània
La situació de comunicació dirigida

Carmenza Sabogal Ardila 
Logopeda y psicomotricista.  Maestra especialista en Educación Especial

Psicomotricitat educativa, reeducativa i terapèutica

Psicomotricitat Vivenciada

La Psicomotricitat és una tècnica d’intervenció basada en una concepció global de la persona, que integra els aspectes motors, tònic – emocionals, socials, cognitius i de representació. Per aquesta raó la Psicomotricitat Vivenciada s’utilitzarà com una forma normalitzada d’intervenció terapèutica, per a abordar tots aquests problemes.

Psicomotricitat i Llenguatge

Aquest espai està dirigit als més petits. Es treballen diversos aspectes, atenent necessitats de globalització del nen, en relació al seu desenvolupament psicomotor, emocional, social, de comunicació i de llenguatge. Partint de la Psicomotricidad Vivenciada, s’intenta harmonitzar els processos del nen petit per a ajustar les seves necessitats a nivell afectiu, emocional i comunicatiu, treballant alhora la Psicomotricitat i el llenguatge.

Psicomotricitat Educativa

Els seus objectius principals són obrir el nen a la comunicació, a la creació i accedir a la formació del pensament operatori. El nen a través de les seves accions corporals adquireix els aprenentatges necessaris per desenvolupar-se en l’ escola i en la vida diària. Està especialment indicat per la seva relació amb el desenvolupament evolutiu en les etapes d’Educació Infantil i primer cicle d’Educació Primària ( de 3 a 8 anys ).

Psicomotricitat reeducativa

S’aplica a nens amb trastorns psicomotors que presenten tant retard en el seu desenvolupament com dificultat en l’adquisició de les habilitats psicomotrius. Pretén que el nen arribi a la comunicació, a l’adquisició del nivell simbòlic i als aprenentatges instrumentals.

Psicomotricitat Terapèutica

Se centra en l’àmbit terapèutic ( dificultats motrius, emocionals, conductuals, intel·lectuals i socials ), i que comprèn totes les etapes vitals de la persona, des del nen a l’adult. Brinda un espai on instaurar i restaurar els processos comunicatius. És aplicada a nens amb trastorns psicomotors associats a trastorns de personalitat o trastorns en la conducta.